پمپ ایرلس بادی هاسکو 1-73

این پمپ ها برای پاشش رنگ و یا مواد با غلظت های متفاوت قابل استفاده می باشد و به وسیله ارابه ای که پمپ بر روی آن سوار شده است به صورت سیار در سایت هایی که دارای شرایط دشوار برای نصب پمپ ها می باشدو نیاز به جابجایی پمپ است مورد استفاده قرار میگیرند.

دهانه مکش دستگاه دارای صافی است که از ورود مواد زائد به داخل پمپ جلوگیری می کند و مواد پس از پمپ شدن از فیلتر نصب شده بر روی خروجی پمپ عبورکرده و با خلوص بسیار بالایی آماده پاشش می شوند.

موارد قابل استفاده:

  • رنگ آمیزی پروژه های پالایشگاهها و پتروشیمی
  • رنگ آمیزی سازه های فلزی
  • صنایع کشتی سازی
  • صنایع خودور سازی

برای دیدن کاتالوگ محصول کلیک کنید